Die Lehre Onaga Kaichōs > Das Shinjinbukan Lied

Shinjinbukan; Onaga Yoshimitsu; Shinjinbukan.com

神人武館歌

Shinjinbukan Uta − Das Shinjinbukan Lied

Melodie von Onaga Yoshimitsu
Text von Onaga Yoshimitsu und Izumikawa Tomohiro

 

Watta karate wa Onaga no Ti yo
Date nya kitaenu Tijikun
Tsukeba hana chiru inochi wo kakete
Mizu mo mora sanu kono Atifa

Tsuki keri tenshin hibi kuri kaeshi
Kawaii ano ko ni ae nukedo
Kiri ri shimetaru kono kuro obi wa
Ase to namida no kesyoda

Nagare uke tsugu Ryūkyū no Ti wo
Uchi ni shimetaru hana to nashi
Chi ni aru toki ni mo ran wo wasurenu
Shinjinbukan no kokoro iki

Rin to mitsumeru sono soubou ni
Yume wa itsuka wa tichikaya
Shinjinbukan no hokori wo mune ni
Otoko dokyo o de kyō mo yuku

 

Diese Datei wurde am 29. Juli 2007 während Onaga Kaichōs Besuch in Lettland aufgenommen. Die aufgenommenen Stimmen sind die von Onaga Yoshimitsu Kaichō, Onaga Michiko Kanchō und Arakaki Shunichi Sensei. Die Sound Datei wurde von Herrn Jean-marie Perrier zur Verfügung gestellt.

 

© 2013 Shinjinbukan Deutschland Copyright

SJBK_Navborder2